متخصصان پزشکی روسیه وارد ازبکستان می شوند

متخصصان پزشکی روسیه وارد ازبکستان می شوند

Tainynews – هفت متخصص پزشکی از روسیه در ازبکستان وارد کشور شدند. این افراد شامل اپیدمیولوژیست ، ویروس شناس و متخصص بیماریهای عفونی هستند.

به گزارش UzA ، متخصصان روسی در آژانس بهداشت بهزیستی و اپیدمیولوژیک و ساختارهای آن کار خواهند کرد.

آنها از 23 اوت تا 5 سپتامبر برای همكاران ازبكی خود در جنگ COVID-19 مشاوره ارائه می دهند.

متخصصان روسی از سازمان های بهداشت و درمان در مناطق تاشکند ، تاشکند ، سمرقند و جیزاخ بازدید می کنند.

Author: admin