پزشکان درگیر در مبارزه با coronavirus در هتل ها می شوند

پزشکان درگیر در مبارزه با coronavirus در هتل ها می شوند

Tainynews – به گزارش دولت ، پزشکان درگیر در مبارزه با کروناویروس با تصمیم تیم عملیاتی سراسر کشور برای پیشگیری از عروق کرونور در هتل ها و مهمانخانه ها اسکان می گیرند.

به منظور حصول اطمینان از ایمنی و حفاظت از سلامت ، ایجاد شرایط زندگی برای کارکنان پزشکی مشغول به کار در مناطق رصدی ، تصمیم مربوطه اتخاذ شده است.

تهیه کارکنان بهداشت و درمان با تجهیزات حفاظتی شخصی ، وعده های غذایی گرم و مسائل مربوط به حمل و نقل تحت کنترل تیم عامل و مقامات محلی است.

از 22 آوریل 157 نفر از 157 کارگر بهداشتی مبتلا به کروناویروس تشخیص داده شدند.

Author: admin

پاسخی بگذارید