176 شهروند قرقیزستان از شهر نووسیبیرسک پرواز کردند

176 شهروند قرقیزستان از شهر نووسیبیرسک پرواز کردند

Tainynews – پرواز منشور با حضور 176 شهروند قرقیزستان در بیسکوک از نووسیبیرسک به هواپیما رفت. آنها پس از پایان پرواز بین دو کشور در میان همه گیر کرونور ویروس ، در نووسیبیرسک متوقف شدند.

هواپیمای S7 شامگاه 22 آوریل در فرودگاه ماناس به زمین نشست.

وزارت امور خارجه اظهار داشت: “اولویت تخلیه به مسافران سالخورده ، زنان دارای فرزند ، زنان باردار ، شهروندان دارای مشکلات بهداشتی ، شهروندان در معرض تبعید و کسانی که از مناطق دورافتاده روسیه وارد شده و در وضعیت مالی سختی قرار داشتند” داده شده است. ” .

6 شهروند قرقیزستان در حمل و نقل از طریق نووسیبیرسک از ویتنام بازگردانده شدند.

Author: admin

پاسخی بگذارید