بلوک های بتونی راه اندازی شده دیروز در حوضه مرکزی بیشکک برداشته شد

بلوک های بتونی راه اندازی شده دیروز در حوضه مرکزی بیشکک برداشته شد

Tainynews – بلوک های بتونی راه اندازی شده برای مسدود کردن قسمت مرکزی بیشکک دیروز امروز برداشته شد.

دفتر فرمانده گفت: پس از تجزیه و تحلیل اوضاع در شهر ، وقتی ایستگاه آمبولانس بیش از 500 تماس در روز را تحویل می دهد ، این موانع برداشته شده است.

سرویس مطبوعاتی فرمانده گفت: “موانع جاده ای به کار آمبولانس و سایر خدمات اضطراری محدود می شود. این تصمیم برای جلوگیری از انسداد جاده تا زمان دیگری گرفته شده است.”

Author: admin

پاسخی بگذارید