ازبکستان از بهبود 407 بیمار کرونا ویروس تاکنون خبر داد

ازبکستان از بهبود 407 بیمار کرونا ویروس تاکنون خبر داد

Tainynews وزارت بهداشت گفت: – 35 بیمار کروناویروس پس از بهبودی در منطقه خورزم از بیمارستان مرخص شدند.

این تعداد کل بیماران بهبود یافته در ازبکستان را به 407 نفر رساند.

تعداد کل بیماران بهبود یافته در منطقه خوورزم 45 نفر بود.

Author: admin

پاسخی بگذارید