کمکهای بشردوستانه شرکتهای ترک وارد تاشکند می شود

کمکهای بشردوستانه شرکتهای ترک وارد تاشکند می شود

Tainynews خبرگزاري دونيو گزارش داد: كمكهاي بشردوستانه در 23 آوريل از تركيه به تاشكستان منتقل شد.

این کمک ها شامل 50،000 ماسک صورت ، 200،000 پوشش محافظ ، 200،000 محافظ صورت بود. آنها توسط ıalık Holding و Kani-Med بهداشتی تحویل داده شدند.

سفارت ازبکستان در ترکیه کمک های بشردوستانه ای را از طرف شرکای مناطق ترکیه دریافت می کند که شامل دارو ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات محافظ شخصی است.

Author: admin

پاسخی بگذارید