جانبازان جنگ جهانی دوم در منطقه باتکن برای روز پیروزی 75000 سود دریافت می کنند

جانبازان جنگ جهانی دوم در منطقه باتکن برای روز پیروزی 75000 سود دریافت می کنند

Tainynews – اداره منطقه گزارش داد – جانبازان جنگ جهانی دوم در منطقه باتکن به مناسبت 75 سالگرد پیروزی ، 75000 جسد دریافت کردند.

چهار جانباز جنگی هرکدام 75000 اسم گرفتند. 56 کارگر جلوی خانه هرکدام 15000 سودمند دریافت کردند.

چنین پشتیبانی از سراسر کشور ارائه خواهد شد.

Author: admin

پاسخی بگذارید