53 کارمند مراقبت های بهداشتی دیگر برای 24 ساعت گذشته از کروناویروس بهبود می یابند

53 کارمند مراقبت های بهداشتی دیگر برای 24 ساعت گذشته از کروناویروس بهبود می یابند

Tainynews – براساس اعلام تیم عملیاتی سراسر کشور برای پیشگیری از بیماری کورو ویروس ، تاکنون 53 نفر از کارکنان پزشکی از جراحی عروق جراحی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده اند.

18 پزشک ، 24 پرسنل پزشکی میانی ، 8 پزشکی جوان و 3 متخصص دیگر وجود دارند.

172 نفر از کارکنان بهداشت و درمان از امروز برای کروناویروس مثبت آزمایش شدند.

Author: admin

پاسخی بگذارید