85480 کودک و والدین مهاجر در Q2 در قرقیزستان شناسایی شده اند

85480 کودک و والدین مهاجر در Q2 در قرقیزستان شناسایی شده اند

Tainynews وزارت کار و توسعه اجتماعی با اشاره به ادارات منطقه گزارش داد که در سه ماهه دوم سال جاری حدود 85480 کودک و والدین مهاجر شناسایی شده اند.

آنها شامل 70352 کودک مهاجر خارجی و 15128 کودک مهاجر داخلی بودند.

در لحظه شناسایی 4،231 کودک در کنار افراد دیگری غیر از بستگانشان اقامت داشتند.

10 کودک به دلایل مختلف در مدرسه شرکت نکردند. سه کودک از این دست به مدرسه برگردانده شدند. کار بر روی کودکان استراحت ادامه دارد.

برای 250 کودک ، که قبلاً این مدارک را نداشته اند ، شناسنامه صادر شده است.

Author: admin