ازبکستان تونل های ضد عفونی را ممنوع می کند – خبرگزاری AKIpress

ازبکستان تونل های ضد عفونی را ممنوع می کند

Tainynews کمیسیون ویژه ازبکستان گزارش داد – به دنبال توصیه های سازمان بهداشت جهانی ، تمام تونل های ضد عفونی کننده در ازبکستان ممنوع است.

وزارت بهداشت قول داده است که جزئیات مربوط به ممنوعیت تونل های ضد عفونی کننده در سراسر کشور را ارائه دهد.

وزارت بهداشت ازبکستان پیشتر عدم تأثیر تونل های ضد عفونی کننده در مبارزه با COVID-19 و تأثیرات منفی احتمالی آن برای سلامتی انسان را پذیرفته بود.

سازمان بهداشت جهانی گفته است که سمپاشی ضد عفونی کننده های قبلی در فضای باز و محیط بسته برای جلوگیری از COVID-19 بی اثر است و ممکن است برای چشم ، دستگاه تنفسی یا پوست آسیب برساند.

Author: admin