وزارت خارجه روسیه پس از تعطیلی کلاسهای آموزش روسی ، یادداشتی را به ترکمنستان ارسال می کند

وزارت امور خارجه روسیه پس از تعطیلی کلاسهای آموزش روسی ، یادداشتی را به ترکمنستان ارسال می کند

Tainynews – خبرگزاری تاس در 15 سپتامبر گزارش داد ، وزارت امور خارجه روسیه با ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه ترکمنستان خواستار روشن شدن وضعیت تعطیلی کلاسهای روسی در مدارس عشق آباد شد.

طبق گزارشات کلاسهای تدریس شده به زبان روسی قبل از سال تحصیلی جدید در تعدادی از مدارس عشق آباد تعطیل شد تا استانداردهای بهداشتی رعایت شود.

مسکو می گوید سفارت روسیه هنوز پاسخی به درخواست آن برای توضیح نداده است.

روسیه ابراز امیدواری کرد که ترکمنستان اجازه کاهش آموزش زبان روسی در این کشور را ندهد.

Author: admin