تاجیکستان برای بازگرداندن شهروندان خود از روسیه 71 پرواز چارتر انجام می دهد

تاجیکستان برای بازگرداندن شهروندان خود از روسیه 71 پرواز چارتر انجام می دهد

Tainynews – وزارت امور خارجه اعلام کرد ، شرکت هوایی تاجیکستان سامون ایر از 16 تا 30 سپتامبر 71 پرواز چارتر اضافی به روسیه انجام خواهد داد.

شهروندان بازگشت کننده تاجیکستان باید یک گواهی پزشکی با نتایج آزمایش منفی PCR که 4 روز قبل از ورود به تاجیکستان به دست آمده ارائه دهند. کودکان زیر 3 سال نیازی به ارائه چنین گواهی ندارند.

پروازها از یکاترینبورگ ، مسکو ، سن پترزبورگ ، نووسیبیرسک ، اوفا ، کراسنودار ، سورگوت ، کراسنویارسک انجام می شود.

Author: admin