قرقیزستان 402،077،000 تخم در 8 ماه تولید کرد

قرقیزستان 402،077،000 تخم در 8 ماه تولید کرد

Tainynews – قرقیزستان 402،077،000 تخم مرغ در ژانویه-آگوست ، 2020 تولید کرد.

طبق تخمین وزارت کشاورزی و صنایع غذایی ، تولید تخم مرغ با 302 هزار مورد کاهش 99.9 درصد از سطح مدت مشابه در سال 2019 را تشکیل می دهد.

افزایش تولید تخم مرغ در همه مناطق به جز ایسیک کول مشاهده شد.

کاهش تولید تخم مرغ در منطقه ایسیک کول به دلیل تعطیلی و نوسازی مزارع مرغداری محلی به 7/52 درصد رسیده است.

Author: admin