حدود 7000 دلار برای به روزرسانی 5 ایستگاه اتوبوس در نارین هزینه شده است

حدود 7000 برای به روزرسانی 5 ایستگاه اتوبوس در نارین هزینه شده است

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار اعلام کرد – پنج ایستگاه اتوبوس جدید در شهر نارین نصب شد.

550،000 مادر (حدود 7000 دلار) برای این ایستگاه ها هزینه شد.

هزینه نصب آنها از بودجه محلی تأمین شد.

در کل این شهر 40 ایستگاه اتوبوس دارد. 25 مورد از آنها ارتقا یافتند. باقی مانده به زودی تعویض می شود.

Author: admin