بنای یادبود افسران وظیفه ویژه پلیس که در حین انجام وظیفه کشته شدند در بیشکک افتتاح شد

بنای یادبود افسران وظیفه ویژه پلیس که در حین انجام وظیفه کشته شدند در بیشکک افتتاح شد

Tainynews – بنای یادبود افسران نیروی ویژه پلیس که در حین انجام وظیفه کشته شدند ، در هنگ ویژه کار وزارت کشور Shumkar در بیشکک افتتاح شد.

معاون وزیر کشور آلماز اوروزالیف ، رئیس شورای پیشکسوتان وزارت کشور سلطان جوشبایف ، فرمانده هنگ ویژه گروه ویژه عسکات سلطانعلیف ، جانبازان ، اعضای خانواده افسران کشته شده در مراسم افتتاحیه حضور داشتند.

یک دقیقه سکوت رعایت شد و گلها در بنای یادبود گذاشته شد.

87 افسر پلیس از سال 1918 تا 1991 کشته شدند. از سال 1991 و تاکنون ، 57 افسر پلیس در حین انجام وظیفه کشته شدند ، 11 نفر از آنها افسران گروه ویژه بودند.

Author: admin