سرکنسول قرقیزستان درباره قتل مرتکب 21 ساله قرقیزستان در دبی اظهار نظر می کند

سرکنسول قرقیزستان درباره قتل مرتکب 21 ساله قرقیزستان در دبی اظهار نظر می کند

Tainynews – Aibek Mamatbekov سرکنسول قرقیزستان در دبی در مورد گزارش قتل در دبی توسط یک شهروند قرقیزستان برای AKIpress اظهار نظر کرد …

Author: admin