وزیر امور خارجه قرقیزستان اعتبارنامه را به رئیس جمهور آلمان تحویل می دهد

وزیر امور خارجه قرقیزستان اعتبارنامه را به رئیس جمهور آلمان تحویل می دهد

Tainynews – وزارت امور خارجه در 16 سپتامبر گزارش داد ، ارلان عبدیلدایف ، سفیر قرقیزستان ، اعتبار خود را به رئیس جمهور آلمان ، فرانک والتر اشتاین مایر در کاخ بلوی برلین تحویل داد …

Author: admin