قرقیزستان برای ایجاد ردیابی منابع کتاب های درسی پایگاه داده ایجاد می کند

قرقیزستان برای ایجاد ردیابی منابع کتاب های درسی پایگاه داده ایجاد می کند

Tainynews – یک سیستم ویژه در قرقیزستان ایجاد می شود تا کار خود را در کتابخانه های مدارس انجام دهد. وزارت آموزش و علوم اعلام کرد که این سیستم از ایجاد پایگاه داده کتابهای درسی و راهنماهای یادگیری پشتیبانی می کند ، که به شما امکان می دهد تأمین آنها را ردیابی کنید.

به کتابخانه های 2،138 آموزشگاه ، رایانه ، چاپگر و اسکنر همراه با بارکد تعلق می گیرد.

اطلاعات مربوط به 6 میلیون کتاب درسی و 2 میلیون کتاب درسی اجاره ای قبلاً وارد سیستم شده بود.

هزینه های جمع آوری شده از اجاره کتاب های درسی برای چاپ کتاب های درسی جدید استفاده می شود.

Author: admin