حمل و نقل مسافر در قرقیزستان طی 8 ماه 53.8٪ کاهش یافته است

حمل و نقل مسافر در قرقیزستان طی 8 ماه 53.8٪ کاهش یافته است

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، حمل و نقل مسافر از طریق تمام وسایل حمل و نقل در قرقیزستان طی 8 ماه سال 2020 53.8 درصد کاهش یافته است.

در این مدت ، در مجموع 223.1 میلیون مسافر جابجا شده اند.

حمل و نقل مسافر در 8 ماه سال 2020 ، 46.2 درصد از حجم ژانویه-آگوست 2019 را تشکیل داده است.

Author: admin