وزارت بهداشت قرقیزستان ماسک ها و روپوشهای FFP2 را با بیش از 618،000 دلار دریافت می کند

وزارت بهداشت قرقیزستان ماسک ها و روپوشهای FFP2 را با بیش از 618،000 دلار دریافت می کند

Tainynews – وزارت بهداشت قرقیزستان 74700 ماسک FFP2 به مبلغ 170200 دلار و 56،000 لباس محافظ محافظ با 448،600 دلار دریافت کرد. ارزش لوازم تحویل شده 618،800 دلار بود.

ماسک ها و روپوش ها به عنوان مبلغ اعطای کمک 1 میلیون دلاری تحویل داده شدند.

58000 روکش کفش و 58000 دستکش با مبلغ باقیمانده خریداری می شود.

منابع مالی توسط بانک تأمین می شد.

Author: admin