سرمایه گذاری در اکتشافات زمین شناسی در قرقیزستان در H1 6 برابر کاهش یافته است

سرمایه گذاری در اکتشافات زمین شناسی در قرقیزستان در H1 6 برابر کاهش یافته است

Tainynews کمیته ملی آمار گزارش می دهد – در ژانویه-ژوئن سال 2020 ، 83٪ از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به شرکت های فرآوری ، اکتشاف زمین شناسی ، واسطه گری مالی و بیمه ، اطلاعات و ارتباطات و همچنین شرکت های تجارت عمده فروشی و خرده فروشی اختصاص یافته است.

حجم سرمایه گذاری ها در بخش واسطه گری مالی و بیمه 29.6 درصد افزایش یافت.

سرمایه گذاری ها در اکتشافات زمین شناسی 6 برابر ، شرکت های فرآوری – 2/2 برابر ، اطلاعات و ارتباطات – 9/27 درصد ، تجارت عمده و خرده فروشی – 9/23 درصد کاهش یافته است.

Author: admin