پیش نویس استراتژی جدید ضد فساد قرقیزستان برای سالهای 2021-2024 ارائه شده است

پیش نویس استراتژی جدید ضد فساد قرقیزستان برای سالهای 2021-2024 ارائه شده است

Tainynews – دبیر شورای امنیت دامیر ساگینبایف پیش نویس استراتژی مبارزه با فساد دولت را برای 2021-2024 در جلسه شورای امنیت در 17 سپتامبر ارائه داد …

Author: admin