29.827 نفر در قرقیزستان تحت قرنطینه خانگی باقی مانده اند

29.827 نفر در قرقیزستان تحت قرنطینه خانگی باقی مانده اند

Tainynews – 29.827 نفر در قرقیزستان تحت قرنطینه خانه باقی می مانند ، گفت که تیم عملیاتی سراسر کشور برای پیشگیری از عروق کرونوی ویروس.

تا به امروز 47179 نفر از قرنطینه مرخص شدند. 256 تیم موبایل در سراسر جمهوری برای نظارت بر بیماران.

قرقیزستان 656 مورد از بیماری کروناویروس را تأیید کرده است.

Author: admin

پاسخی بگذارید