خانواده به جای یک خانه سوخته در حادثه مرزی قرقیزستان و تاجیکستان خانه جدیدی دریافت کردند

خانواده به جای یک خانه سوخته در حادثه مرزی قرقیزستان و تاجیکستان خانه جدیدی دریافت کردند

Tainynews – دولت منطقه باتکن گفت: خانواده ماجیتوفس خانه جدیدی برای آنها ساخته اند.

خانه آنها در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در 8 مه 2020 سوزانده شد.

بودجه ساخت خانه جدید توسط دولت تأمین شد.

در 17 سپتامبر ، مجیتوف عناوین مالکیت خانه و سایر اسناد خود را دریافت کرد که پس از از بین رفتن تمام اسناد در آتش بازیابی شد.

Author: admin