ساخت مدرسه در منطقه جامگل فقط 60٪ برای 6 سال تمام شده است

ساخت مدرسه در منطقه جامگل فقط 60٪ برای 6 سال تمام شده است

Tainynews – ساخت یک مدرسه جدید برای 275 دانش آموز در شهرداری روستایی باش-کووگاندی ، منطقه جمگل در منطقه نارین در حال انجام است.

ساخت آن از سال 2014 آغاز شده و امسال 60 درصد پیشرفت دارد.

Emilbek Alymkulov ، فرماندار منطقه نارین ، از محل ساخت مدرسه بازدید کرد.

برای ساخت مدرسه حدود 59.8 میلیون مادر در نظر گرفته شده بود ، در واقع 36 میلیون مادر اختصاص داده شده بود.

فرماندار منطقه نارین گفت که ممکن است کلاس های سنتی مدارس از ماه اکتبر از سر گرفته شود.

کودکان از سال 2014 در ساختمان مدرسه قدیمی تحصیل می کنند ، که 6 سال پیش توسط وزارت شرایط اضطراری به عنوان ناامن اعلام شد.

Author: admin