روسیه تقریباً 6000 مورد جدید COVID-19 را گزارش می کند

روسیه تقریباً 6000 مورد جدید COVID-19 را گزارش می کند

Tainynews – روسیه طی 24 ساعت گذشته 5،905 مورد جدید COVID-19 را ثبت کرده است.

موارد جدید در 84 منطقه کشور کشف شد. 1،446 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 1091186 مورد رسیده است.

134 مورد کشنده از ویروس کرونا ثبت شد. تعداد کشته شدگان ویروس کرونا 19195 نفر بود.

بیش از 42 میلیون آزمایش برای COVID-19 ساخته شده است ، از جمله 346000 آزمایش برای 24 ساعت گذشته.

233،428 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin