مدرسه دیگری در منطقه نوکات در منطقه اوش افتتاح شد

مدرسه دیگری در منطقه نوکات در منطقه اوش افتتاح شد

Tainynews – یک مدرسه جدید در روستای تسکی-کوجوکه ، منطقه نووکات در منطقه اوش افتتاح شد.

كانیبك ایساكوف ، وزیر آموزش و پرورش و Baish Yusupov ، مدیر منطقه اوش ، در مراسم افتتاحیه حضور یافتند.

دانش آموزان این مدرسه در خوابگاه اردوگاه ساخته شده در سال 1975 قبل از ساخت این مدرسه تحصیل می کردند.

پس از ناامن شدن ساختمان خوابگاه ، مدرسه جدیدی برای 225 دانش آموز ساخته شد.

ساخت یک مدرسه 3 طبقه در سال 2017 آغاز شد. هزینه آن 50 میلیون مادر بود. این مدرسه از تمام زیرساخت های لازم برای فرایند یادگیری برخوردار است.

Author: admin