قزاقستان 65 مورد جدید Covid-19 را گزارش می کند

قزاقستان 65 مورد جدید Covid-19 را گزارش می کند

Tainynews – بر اساس کانال تلگرامی coronavirus2020.kz ، طی 24 ساعت گذشته 65 نفر از نظر ویروس کرونا در قزاقستان آزمایش مثبت داشتند.

با این کار تعداد کل موارد تایید شده در قزاقستان به 107199 مورد می رسد.

موارد جدید در نورالسلطان پیدا شده است – 4؛ آلماتی – 8 ؛ شیمکنت – 1؛ منطقه Akmola – 2؛ منطقه Aktobe – 2؛ منطقه آلماتی – 1؛ منطقه آتیراو – 5؛ منطقه قزاقستان شرقی – 22؛ منطقه ژامبیل – 3؛ منطقه غرب قزاقستان – 3؛ منطقه کاراگاندا – 4؛ منطقه Kostanay – 3؛ منطقه Kyzylorda – 1؛ منطقه پاولودار – 1؛ منطقه قزاقستان شمالی – 4؛ ترکستان – 1.

طی روز گذشته 212 نفر از ویروس کرونا در قزاقستان بهبود یافتند.

تعداد بازیابی ها به 101،822 مورد رسید.

Author: admin