دیروز کسی به دلیل ویروس کرونا در قرقیزستان درگذشت

دیروز کسی به دلیل ویروس کرونا در قرقیزستان درگذشت

Tainynews مقامات در 19 سپتامبر اعلام کردند – هیچ قربانی از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش نشده است.

تعداد کل تلفات ناشی از کوید -19 از ماه مارس در قرقیزستان 1063 مورد است.

Author: admin