قرقیزستان 9 مورد COVID-19 را در میان کارگران پزشکی گزارش می کند.

قرقیزستان 9 مورد COVID-19 را در میان کارگران پزشکی گزارش می کند.

Tainynews – طبق گزارش ، 9 کارگر بهداشتی در قرقیزستان COVID-19 را از 19 سپتامبر گرفتند تیم عملیاتی سراسری برای مهار COVID-19.

4 کارمند بهداشتی در منطقه باتکن ، 4 نفر در منطقه اوش و 1 نفر در منطقه جلال آباد ویروس گرفتند.

4 کارگر پزشکی پس از بهبود از بیمارستانها مرخص شدند. 15 کارگر بهداشت پس از بهبودی به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد کل موارد COVID-19 در میان کارکنان بهداشتی در قرقیزستان به 3197 مورد رسید و 2،779 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin