هیچ مورد جدیدی از موارد ویروس کرونا در مغولستان گزارش نشده است

هیچ مورد جدیدی از موارد ویروس کرونا در مغولستان گزارش نشده است

Tainynews – وزارت بهداشت کشور در 19 سپتامبر گفت ، مغولستان 1037 آزمایش برای ویروس کرونا در 18 سپتامبر انجام داد و همه افراد آزمایش منفی داشتند.

تعداد کل موارد تأیید شده یکسان است – 311. تعداد کل بهبودیافته ها 302 نفر است ، 9 نفر در بیمارستان هستند.

همه 311 مورد تأیید شده از خارج از کشور وارد شده است.

در 17 سپتامبر ، زنی که پس از ورود از نورالسلطان در انزوای 21 روزه اجباری به سر می برد ، پسری به دنیا آورد.

Author: admin