قزاقستان گزارش از 5 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا دارد

قزاقستان گزارش از 5 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا دارد

Tainynews – وزارت بهداشت در 19 سپتامبر گزارش داد ، پنج نفر به علت ویروس کرونا و ذات الریه در قزاقستان جان خود را از دست دادند.

3،684 نفر ، از جمله 39 کودک ، به درمان عفونت ویروس کرونا ادامه می دهند.

2،003 بیمار در بیمارستانها بستری هستند و 1،681 بیمار در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

102 نفر در وضعیت جدی ، 13 نفر در وضعیت وخیم ، 16 نفر تحت تهویه قرار می گیرند.

Author: admin