قرقیزستان 91 مورد جدید ویروس کرونا را در 19 سپتامبر گزارش کرد

قرقیزستان 91 مورد جدید ویروس کرونا را در 19 سپتامبر گزارش کرد

شهر بیشکک

Tainynews – طبق گزارش ستاد ملی ویروس کرونا ، 91 مورد جدید ویروس کرونا در صبح 19 سپتامبر در قرقیزستان تأیید شد.

موارد جدید کشف شد: در منطقه باتکن – 30 مورد. منطقه اوش – 17؛ منطقه ایسیک کول – 15؛ منطقه جلال آباد – 12؛ بیشکک – 9؛ منطقه چوی – 6 ؛ منطقه تالاس – 1؛ منطقه نارین – 1.

مجموع موارد تایید شده قرقیزستان از ماه مارس به 45335 مورد رسیده است.

Author: admin