در روز گذشته در قرقیزستان هیچ گونه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا گزارش نشده است

یک روز گذشته در قرقیزستان هیچ گونه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا گزارش نشده است

Tainynews – تیم عملیاتی سراسری برای مهار COVID-19 گفت: روز گذشته در قرقیزستان هیچ گونه مرگی بر اثر ویروس کرونا گزارش نشده است.

تعداد کل تلفات از Covid-19 از ماه مارس در قرقیزستان بوده است 1063 ، در کل موارد تایید شده است 45،416 و کل بازیابی ها 41،578.

صبح روز 20 سپتامبر ، قرقیزستان 81 مورد جدید ویروس کرونا و 94 بازیابی.

Author: admin