272 مورد جدید ذات الریه با علائم COVID-19 ، 63 مورد جدید عفونت ویروس کرونا در قزاقستان تأیید شده است

272 مورد جدید ذات الریه با علائم COVID-19 ، 63 مورد جدید عفونت ویروس کرونا در قزاقستان تأیید شده است

Tainynews – 63 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در یک روز گذشته در قزاقستان تأیید شد. در کل 107،262 مورد در کشور تأیید شده است.

55 نفر از ویروس کرونا در قزاقستان بهبود یافتند که در مجموع به 101،877 نفر رسید.

علاوه بر این ، 272 مورد جدید ذات الریه با علائم COVID-19 در قزاقستان کشف شد. وزارت بهداشت گزارش می دهد که 5 نفر کشته شده اند.

100 نفر از ذات الریه بهبود یافتند. از اول آگوست ، 31 086 مورد ذات الریه در قزاقستان با 343 مورد مرگ ثبت شده است. در مجموع 26،669 نفر بهبود یافتند.

وزارت بهداشت قزاقستان از اول آگوست شمارش ذات الریه و مرگ “COVID” را آغاز کرد.

Author: admin