ازبکستان 614 مورد دیگر ویروس کرونا را تأیید می کند

ازبکستان 614 مورد دیگر ویروس کرونا را تأیید می کند

Tainynews مقامات گفتند که 614 مورد جدید ویروس کرونا در ازبکستان طی یک روز گذشته تأیید شده است که تعداد کل موارد را به 50992 مورد رسانده است.

روز گذشته 6 نفر بر اثر ویروس کرونا در تاشکند درگذشت.

در طول روز 626 نفر پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. در مجموع 47271 بیمار بهبود یافته اند و این میزان بهبودی 93٪ است.

3،294 بیمار در حال حاضر تحت درمان در م institutionsسسات پزشکی هستند ، 495 نفر در وضعیت وخیم و 267 در وضعیت بحرانی قرار دارند.

Author: admin