موزه تاریخ ملی به دلایل ایمنی حصارکشی شد: وزارت

موزه تاریخ ملی به دلایل ایمنی حصارکشی شد: وزارت

Tainynews وزارت فرهنگ گفت – حصار اطراف موزه ملی تاریخ برای ایمنی شهروندان ایجاد شده است.

وزارت توضیح داد که حصار فلزی فقط در قسمت جلویی موزه در آگوست 2018 نصب شده است ، به عنوان بخشی از بازسازی مرحله I.

در بیانیه آمده است که حصار به دلایل امنیتی نصب شده است زیرا ارتفاع سایت در این مکان حدود 3 متر است.

پیش از این ، تعدادی از کاربران محلی توییتر از حصار اطراف موزه خشمگین شده بودند.

Author: admin