وزارتخانه های خارجه ترکمنستان ، اوکراین برنامه همکاری برای 2020-2021 را امضا کردند

وزارتخانه های خارجه ترکمنستان ، اوکراین برنامه همکاری برای 2020-2021 را امضا کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه ترکمنستان گزارش داد ، راشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در 18 سپتامبر جلسه ای آنلاین با دمیترو کولبه وزیر امور خارجه اوکراین داشت.

طرفین برنامه همکاری بین وزارتخانه های امور خارجه دو کشور را برای 2020-2021 امضا کردند.

آنها در مورد گفتگوهای سیاسی-دیپلماتیک بین دو کشور تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین درباره موضوعات مربوط به روابط تجاری – اقتصادی بین ترکمنستان و اوکراین گفتگو کردند.

نقش قابل توجه کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی ، فرهنگی و بشردوستانه ترکمن-اوکراین در روند اجرای عملی توافق نامه ها بین سازمان های متناظر دو کشور برجسته شد.

Author: admin