زولکارنای کامچیبکوف جنگنده قرقیز در مسابقات قهرمانی نبرد Cage Fury جنگنده آمریکایی را ناک اوت کرد

زولکارنای کامچیبکوف جنگنده قرقیز در مسابقات قهرمانی نبرد Cage Fury جنگنده آمریکایی را ناک اوت کرد

Tainynews – Zulkarnaiyn Kamchybekov جنگنده قرقیز ، مایکل اندرسون مبارز آمریکایی را در مسابقات قهرمانی Cage Fury Fighting ناک اوت کرد.

مسابقات قهرمانی Cage Fury Fighting قهرمانی در تاریخ 19 سپتامبر در شهرستان تونیکا ، می سی سی پی آمریکا برگزار شد.

در دور سوم ، کامچیبکوف حریف خود را ناک اوت کرد و سومین پیروزی در زندگی حرفه ای خود را بدست آورد.


Author: admin