جینبکوف در جشن سی امین سالگرد استقلال قرقیزستان دستور امضا کرد

جینبکوف در جشن سی امین سالگرد استقلال قرقیزستان دستور امضا کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رئیس جمهور سورونبای جینبکوف دستور آماده سازی جشن 30 سالگی استقلال قرقیزستان را امضا کرده است.

شورای عالی قرقیزستان در تاریخ 31 آگوست 1991 با اعلام اعلام استقلال قرقیزستان ، جمهوری قرقیزستان یک کشور مستقل و مستقل دموکراتیک اعلام کرد.

دولت موظف شده است كمیته سازماندهی را برای آماده سازی جشن سی امین سالگرد استقلال قرقیزستان در سال 2021 ، تصویب برنامه اقدام برای جشن ها و تأمین بودجه از بودجه مركزی ایجاد كند.

Author: admin