رئیس جمهور قرقیزستان به طور مجازی در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند

رئیس جمهور قرقیزستان به طور مجازی در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند

Tainynews – سازمان ملل با افتتاح هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 21 سپتامبر 2020 ، 75 سالگرد خود را با یک جلسه سطح بالا برگزار می کند …

Author: admin