قاچاق مواد مخدر در همبرگر به بازداشتگاه در بیشکک خنثی شد

قاچاق مواد مخدر در همبرگر به بازداشتگاه در بیشکک خنثی شد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی خدمات تعزیرات حکومتی در 22 سپتامبر گفت – افسران بازداشتگاه شماره 1 از قاچاق مواد مخدر با همبرگر در بازداشتگاه جلوگیری کردند.

صبح روز 21 سپتامبر ، یک بازدید کننده سعی کرد مواد مخدر را در برگر به یکی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه منتقل کند.

در حین بازرسی از غذا ، کارمندان این مرکز موادی را پیدا کردند که بوی خاصی از کنف در کیسه های پلاستیکی بسته بندی شده بود.

وزن تقریبی 13 گرم بود.

Author: admin