وزارتخانه های بهداشت قرقیزستان و روسیه درباره ایجاد مرکز تحقیقات مشترک اپیدمیولوژی بحث و گفتگو کردند

وزارتخانه های بهداشت قرقیزستان و روسیه درباره ایجاد مرکز تحقیقات مشترک اپیدمیولوژی بحث و تبادل نظر کردند

Tainynews – ارکین آساندیف معاون نخست وزیر گفت: وزارت بهداشت قرقیزستان و روسیه و سرویس فدرال نظارت بر حمایت از حقوق مصرف کننده و بهزیستی انسان (روسپوتربنادزور) در مورد ایجاد مرکز تحقیقات علمی مشترک قرقیزستان و روسیه در مورد اپیدمیولوژی بحث کردند.

وی در بیست و دومین نشست کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و روسیه گفت: روابط در زمینه مراقبت های بهداشتی در همکاری نزدیک ، به ویژه در شرایط فعلی در حال توسعه است.

در این جلسه همکاری های آموزشی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. معاون نخست وزیر روسیه الکسی اورچوک گفت که 15 هزار دانشجوی قرقیز در دانشگاه های روسیه تحصیل می کنند. 6.5 هزار نفر از آنها بورسیه تحصیلی هستند و توسط طرف روسی پشتیبانی می شوند.

Author: admin