ازبکستان واردات خودروهای الکتریکی را افزایش می دهد

ازبکستان واردات خودروهای الکتریکی را افزایش می دهد

Tainynews – 73 ماشین الکتریکی طی 8 ماه امسال به ازبکستان وارد شده است. طبق کمیته آمار دولتی ، این برای 53 ماشین الکتریکی نسبت به سالهای گذشته است.

50 ماشین الکتریکی از چین ، 12 ماشین از کره جنوبی وارد شده است.

بقیه اتومبیل های برقی از آلمان ، امارات ، روسیه و گرجستان وارد شدند.

کل حجم واردات 1.7 میلیون دلار بوده است.

Author: admin