قرقیزستان و روسیه درباره امکان همکاری در زمینه انرژی گفتگو می کنند

قرقیزستان و روسیه درباره امکان همکاری در زمینه انرژی گفتگو می کنند

Tainynews ارکین اسراندیف معاون نخست وزیر قرقیزستان در بیست و دومین نشست کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و روسیه در 22 سپتامبر گفت: قرقیزستان و روسیه در مورد امکان همکاری انرژی بین شرکت دولتی قرقیزستان Electric Stations و شرکت اینتر رائو روسیه گفتگو کردند.

Author: admin