در صورت لزوم روسیه ممکن است واکسن ویروس کرونا را به قرقیزستان عرضه کند – معاون نخست وزیر اورچوک

در صورت لزوم روسیه ممکن است واکسن ویروس کرونا را به قرقیزستان عرضه کند – معاون نخست وزیر اورچوک

Tainynews الکسی اورچوک ، معاون نخست وزیر روسیه ، در بیست و دومین نشست کمیسیون بین دولتی قرقیزستان و روسیه امروز گفت ، روسیه ممکن است واکسن ویروس کرونا را به قرقیزستان عرضه کند.

وی گفت ، روسیه در حال تولید دومین واکسن ویروس کرونا است.

وی گفت: “واکسن دوم توسط مرکز Novosibirisk ساخته شده است.”

ارکین آساندیف ، معاون نخست وزیر ، به کمک روسیه به قرقیزستان در پاسخ به COVID-19 ، از جمله اعزام پزشکان روسی و تحویل تجهیزات و تجهیزات پزشکی ضروری اشاره کرد.

Author: admin