پاراگلایدر هنگام پرواز بر فراز ترکیه چرت می زند

پاراگلایدر هنگام پرواز بر فراز ترکیه چرت می زند

Tainynews – رسانه های ترکیه گزارش دادند – حسن کاوال چترباز ترک تصویری از پرواز او با تخت خود در ارتفاع 800 متری را منتشر کرد.

کاوال قبل از فرود دوباره و پرش با استفاده از چترها ، هنگام پرواز چرت کوتاهی روی تخت قابل حمل خود خوابید ، که پیشگامان سایت های شبکه های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد.

کاوال گفت: “وقتی من بچه كوچكی بودم ، همیشه آرزو داشتم كه هنگام خوابیدن روی تختم پرواز كنم. اگر واقعاً چیزی می خواهید ، من فكر می كنم كه این اتفاق قطعاً رخ خواهد داد.”

https://www.youtube.com/watch؟v=nosbBYsD4Y8

Author: admin