انجمن زامنداش حزب زمانداش را به تحریف واقعیت ها متهم می کند

انجمن زامنداش حزب زمانداش را به تحریف واقعیت ها متهم می کند

Tainynews انجمن زامنداش امروز در بیانیه ای اعلام کرد: حزب زامنداش با استفاده از همین عنوان ، حقایق تاریخی را تحریف می کند و اعتبار کار و دستاوردهای دیگران را می گیرد …

Author: admin