قرقیزستان واردات محصولات مرغ از 4 منطقه روسیه را ممنوع می کند

قرقیزستان واردات محصولات مرغ از 4 منطقه روسیه را ممنوع می کند

Tainynews سازمان بازرسی ایمنی محیط زیست و فنی دولت گفت: قرقیزستان از 7 سپتامبر به طور موقت واردات پرندگان و محصولات مرغ را از مناطق تیومن و اومسک روسیه ممنوع می کند.

قرقیزستان همچنین از 11 سپتامبر محدودیت موقت در واردات پرندگان و محصولات مرغ از مناطق Omsk ، Chelyabinsk و Kurgan روسیه اعمال کرد.

Author: admin