تقریباً نیمی از مدارس در ازبکستان بازگشایی می شوند

تقریباً نیمی از مدارس در ازبکستان بازگشایی می شوند

Tainynews – تعداد مدارس بازگشایی شده در ازبکستان از 21 سپتامبر به 4379 مدرسه رسیده است. براساس وزارت آموزش ازبکستان ، این 43.9 درصد از کل مدارس کشور است.

2.1 میلیون دانش آموز (34٪) در این مدارس تحصیل می کنند. 5/1 میلیون نفر (72٪) به طور سنتی تحصیل می کنند ، بقیه 595،000 دانشجو (28٪) به صورت آنلاین تحصیل می کنند.

شوراهای محلی در مورد شروع مجدد کلاسهای سنتی در هر مدرسه خاص تصمیم می گیرند.

سال تحصیلی جدید در ازبکستان از 14 سپتامبر آغاز شد.

وزارت معارف سپس 2 هزار و 635 مدرسه از 10 هزار مدرسه بازگشایی شده را اعلام کرد.

Author: admin